உங்கள் வருகைக்கு நன்றி...

Tuesday, November 15, 2011

அமீரகத்திலிருந்து அடுத்த நாடு மஸ்கட் வரை

பசுமை நிறைந்த மஸ்கட் பயணம்
சுற்றுவது அலாதியான இன்பம் எனக்கு ஆனால் இது எல்லோருக்கும் சாத்தியமில்லை அலுவலகத்திலேயே முடங்கிக்கிடக்கும் என்னைப்போன்ற பலருக்கு சுற்றுவதில் ஆர்வமிருக்கிறது.அந்த ஆர்வமே இந்த பாலைவழி சாலையில் ஒரு பயணத்தை தொடர்கிறேன்.